CENNIK

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • umowa o pracę – 45 zł netto za rozliczenie umowy miesięcznie
 • umowa o pracę z obcokrajowcem – 50 zł netto za rozliczenie umowy miesięcznie
 • umowa cywilnoprawna z ub. społecznym – 25 zł netto za rozliczenie umowy miesięcznie
 • umowa cywilnoprawna z ub. zdrowotnym – 20 zł netto za rozliczenie umowy miesięcznie
 • umowa cywilnoprawna bez ZUS – 15 zł netto za rozliczenie umowy miesięcznie
 • umowa cywilnoprawna z obcokrajowcem- 30 zł netto za rozliczenie umowy miesięcznie

Elementy dodatkowe:

 • Odbiór dokumentów u klienta od 40zł netto do 100zł netto
 • Przy spółkach osobowych dodatkowo po 20zł netto za rozliczenie wspólnika
 • Za bilans jednomiesięczna opłata
 • Za dodatkowe zestawienia kwota do uzgodnienia
 • Za rozliczanie magazynu kwota do uzgodnienia
 • Za rozliczenia dewizowe kwota do uzgodnienia
 • Przy pełnych księgach handlowych za prowadzenie zespołu kont "5" czyli miejsc powstawania kosztów opłata wzrasta o 25%
 • Nadzór nad księgowością u klienta kwota do uzgodnienia
 • Jednorazowa opłata za umożliwienie zdalnego dostępu 400zł netto
 • Udział pracownika Biura w czasie kontroli w urzędzie skarbowym w innej miejscowości niż Wrocław dodatkowo płatny
 • Za dodatkowe czynności (wystawianie faktur w imieniu klienta, przygotowywanie przelewów, inne ) kwota do uzgodnienia
 • Za przygotowanie więcej niż jednej korekty deklaracji podatkowych lub ZUS, jeśli nie wynikają one z błędu Biura, dodatkowa opłata wynosi 10zł netto za każdą korekte
 • Za korzystanie z platformy Mój Księgowy 10zł netto miesięcznie
 • Za rozliczanie delegacji zagranicznych po 10zł netto za każdą delegację

Ceny są przykładowymi cenami netto za usługę w miesiącu i obowiązują od dnia 01.03.2020 r.

Close Menu