O nas

O nas

Biuro Rachunkowe ASYGNATA od 2002 roku poleca swoje usługi z zakresu rachunkowości, podatków, sporządzanie sprawozdań finansowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Doskonale przygotowana zawodowo kadra stale podnosi swoje kwalifikacje na bieżąco śledząc zmiany w przepisach przy wykorzystaniu programów informacyjnych, które biuro ma do dyspozycji.
Od 2012 roku Asygnata jest członkiem Konsorcjum Polskich Biur Rachunkowych co umożliwia korzystanie z profesjonalnego oprogramowania, które jest dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Biuro posiada ochronę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej za wykonywane usługi. ASYGNATA Biuro Rachunkowe jest sygnatariuszem kodeksu Etyki Zawodowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Zasady współpracy

Oferta biura jest skierowana do przedsiębiorców którzy pragną zaoszczędzić czas i pieniądze na rozliczeniach z urzędami aby skoncentrować się na rozwoju swojej firmy.

  • Do 10-tego każdego miesiąca klient dostarcza dokumenty za miesiąc poprzedni
  • Do 10-tego lub 15-tego biuro informuje o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS
  • Do 20-tego biuro księguje dostarczone dokumenty i informuje o wysokości podatków
  • Do 30-tego biuro sporządza listy płac dla pracowników klienta
  • Po 20-tym biuro wystawia fakturę za wykonaną usługę z terminem płatności do końca danego miesiąca
  • Umowa może być rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Za ważne przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Biuro uważa się w szczególności zaleganie przez Zleceniodawcę z zapłatą wynagrodzenia za co najmniej 2 miesiące, brak współpracy z klientem oraz rażące naruszanie innych postanowień niniejszej umowy
Close Menu