UWAGA Od 09.10.2014
Na podstawie Ordynacji Podatkowej obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych tj. 8% w stosunku rocznym.

Usługi księgowe i rachunkowe

 • Księgi Rachunkowe
 • Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych przez klienta
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Podatkowe Księgi przychodów i Rozchodów
 • Ewidencje ryczałtów
 • Rejestry VAT
 • Ewidencje środków trwałych i wyposażenia
 • Rozliczanie najmu prywatnego
 • rozliczanie wspólnot mieszkaniowych
 • księgowość on-line

Obsługa kadrowa, płacowa i rozliczenia z ZUS

 • Umowy o pracę i cywilno-prawne (np.umowa zlecenie i o dzieło)
 • Prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  Kodeksu Pracy
 • Prowadznie kart ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego
 • Sporządzanie listy wynagrodzeń, oraz kart wynagrodzeń
 • Informacje roczne o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Rozrachunki z ZUS w tym PŁATNIK PRZEKAZ ELEKTRONICZNY
 • Konsultacje z zakresu Prawa Pracy
 • Rozliczenia pracowników
 • Rozliczenia podatków

Organizacja służb finansowych
i kontroli wewnętrznej

 • Instrukcje kontroli wewnętrznej
 • Instrukcje obiegu dokumentów magazynowych, finansowych i personalnych
 • Polityka Rachunkowości , plany kont i komentarze dostosowane do potrzeb branży i kierownictwa
 • Zakresy obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników
 • Pomoc przy zakładaniu spółek (KRS, NIP, REGON, ZUS)


Pisanie podań, odwołań, pism urzędowych,
ofert handlowych, inne prace księgowe.


Copyrights © 2010 Asygnata. All Rights Reserved. Asygnata Biuro Rachunkowe Małgorzata Olczyk Wrocław opieka nad stroną: A-Z Telekom projekt i realizacja: