OFERTA

2231 (2)

Usługi księgowe i rachunkowe

 • Księgi Rachunkowe
 • Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych przez klienta
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Podatkowe Księgi przychodów i Rozchodów
 • Ewidencje ryczałtów
 • Rejestry VAT
 • Ewidencje środków trwałych i wyposażenia
 • Rozliczanie najmu prywatnego
 • Rozliczanie wspólnot mieszkaniowych
 • Rozliczanie organizacji non-profit
 • Księgowość on-line

Obsługa kadrowa, płacowa i rozliczenia z ZUS

 • Umowy o pracę i cywilno-prawne (np.umowa zlecenie i o dzieło)
 • Prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy
 • Prowadznie kart ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego
 • Sporządzanie listy wynagrodzeń, oraz kart wynagrodzeń
 • Informacje roczne o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Rozrachunki z ZUS w tym PŁATNIK PRZEKAZ ELEKTRONICZNY
 • Konsultacje z zakresu Prawa Pracy
 • Rozliczenia pracowników
 • Rozliczenia podatków
417208-PD794A-200 (2)

Organizacja służb finansowych i kontroli wewnętrznej

 • Instrukcje kontroli wewnętrznej
 • Instrukcje obiegu dokumentów magazynowych, finansowych i personalnych
 • Polityka Rachunkowości , plany kont i komentarze dostosowane do potrzeb branży i kierownictwa
 • Zakresy obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników
 • Pomoc przy zakładaniu spółek (KRS, NIP, REGON, ZUS)
Pisanie podań, odwołań, pism urzędowych, ofert handlowych, inne prace księgowe.
Close Menu