UWAGA

Od 10.10.2023 na podstawie Ordynacji Podatkowej obowiązuje stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych tj. 14,5% w stosunku rocznym.

Czytaj dalejUWAGA