CENNIK

 

Wpisz wartości w pola aby obliczyć cenę (nie mniej niż 5 dokumentów).
Wyciąg bankowy do 10 pozycji wliczony jest w cenę usługi, każde następne 10 pozycji traktowane jest jako jeden dodatkowy dokument.

Obsługa kadrowo-płacowa:

Elementy dodatkowe:

Ceny są przykładowymi cenami netto za usługę w miesiącu i obowiązują od dnia 10.11.2022 r.