OFERTA

2231 (2)

Usługi księgowe i rachunkowe

Obsługa kadrowa, płacowa i rozliczenia z ZUS

417208-PD794A-200 (2)

Organizacja służb finansowych i kontroli wewnętrznej

Pisanie podań, odwołań, pism urzędowych, ofert handlowych, inne prace księgowe.