You are currently viewing Program poleceń

Program poleceń

Zapraszamy do współpracy w zakresie pozyskiwania nowych klientów.

Zasady współpracy z Biurem Rachunkowym ASYGNATA:

  1.  Za skuteczne polecenie nowego Klienta, Biuro wypłaca współpracownikowi, wynagrodzenie w wysokości jednomiesięcznej opłaty wynikającej z podpisanej umowy z pozyskanym klientem.
  2. Skuteczne polecenie to nawiązanie współpracy z nowym klientem i uzyskanie przez Biuro pierwszej wpłaty za wykonaną usługę księgową.
  3. Wynagrodzenie dla współpracownika za pozyskanie Klienta jest równoważne kwocie netto należnej od nowego Klienta:
    1. w przypadku wystawionej przez pozyskującego faktury VAT dla Biura – będzie to kwota netto tej faktury,
    2. w przypadku umowy zlecenia oraz rachunków z działalności zwolnionej z VAT – będzie to kwota brutto tego rachunku.