USŁUGI PRAWNE

Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Żmudziński

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, w tym w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, osobom prawnym, jak też jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Pomoc prawna świadczona jest w formie stałej obsługi prawnej, jak również w indywidualnych sprawach i jako porady prawne.

Kancelaria w ramach swojej  działalności świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • Prawa cywilnego, handlowego, własności przemysłowej, prac badawczych i badawczo-rozwojowych, w tym:
  • sporządzanie i weryfikacja treści umów
  • windykacja należności pieniężnych na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym
  • rejestracja spółek prawa handlowego
  • sprawy spadkowe
  • sprawy z zakresu zarządzania i obrotem nieruchomościami oraz sprawy z zakresu prawa spółdzielczego, sprawy eksmisyjne
  • sprawy konsumenckie – reklamacje
 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym:
  • odwołania od decyzji i reprezentacja ubezpieczonych w sprawach przed ZUS
  • sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, sprawy o mobbing
 • Prawa administracyjnego, w tym:
  • odwołania od decyzji organów administracji publicznej, skargi do sądów administracyjnych

   a ponadto w innych sprawach w ramach indywidualnego uzgodnienia

Honorarium za świadczoną pomoc prawną i sposób zapłaty ustalane są indywidualnie, z uwzględnieniem stopnia skomplikowania danej sprawy, przewidywanym nakładem pracy radcy prawnego oraz wartością przedmiotu sporu. Preferowana forma rozliczenia to ryczałt, jednak możliwe do uzgodnienia są również odrębne, bardziej elastyczne rozwiązania odnośnie płatności za daną usługę prawną. Cena jednorazowej porady prawnej kształtuje się w granicach od 100 do 200 zł netto. Stawka godzinowa pracy radcy prawnego to 150 zł plus 23 % VAT. Dla klientów Biura Rachunkowego ASYGNATA zniżka do 10 % w zależności od rodzaju spraw i nakładu pracy.

Kontakt z Kancelarią Radcy Prawnego –  od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, terminy spotkań po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym. Możliwość umówienia się na spotkanie z Biurze Rachunkowym  ASYGNATA. Możliwe jest również udzielanie porad prawnych drogą e-mail po ustaleniu zakresu porady oraz zasad wynagrodzenia. 

Adres : ul. Orla 23 B, 53-143 Wrocław, tel. 601 956 907,   e-mail : k_zmudzinski@poczta.onet.pl